1-A [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

1-A [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

 • Gói: 1-A
 • Mô tả: Website Bán Hàng
 • Nội dung gói:
  Danh sách sản phẩm
  Phân loại sản phẩm
  Chi tiết từng sản phẩm
  Bình luận sản phẩm
  Đánh giá sản phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
  Đặt hàng
  Giỏ hàng
  Thanh toán
  Tin tức thông báo
  Thống kê
  Xem đơn hàng (Admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới: Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website mang thông tin sở hữu của quý khách. Gói này chúng tôi làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>