1-C [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

1-C [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

 • Gói: 1-C
 • Mô tả: Website Doanh Nghiệp/ Tổ Chức
 • Nội dung gói:
  Giới thiệu
  Cơ cấu tổ chức
  Đối tác
  Đơn vị thành viên
  Các bản tin
  Thông tin các lĩnh vực đang hoạt động
  Album ảnh
  Tuyển dụng
  Thăm dò ý kiếm
  Tìm kiếm tin
  Thống kê
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới: Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website mang thông tin sở hữu của quý khách. Gói này chúng tôi làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>