1-E [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

1-E [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

 • Gói: 1-E
 • Mô tả: Website Bất Động Sản
 • Nội dung gói:
  Giới thiệu chung
  Giới thiệu BĐS
  Phân loại BĐS theo địa điểm, giá
  Tìm kiếm
  Download (Mẫu hợp đồng, tài liệu)
  Các bản tin
  Album ảnh
  Thống kê
  Hỗ trợ online
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới: Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website mang thông tin sở hữu của quý khách. Gói này chúng tôi làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>