1-G [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

1-G [THIẾT KẾ TRANG WEB COMPO]

 • Gói: 1-G
 • Mô tả: Website Tĩnh Đơn Giản
 • Nội dung gói:
  01 trang chủ
  01 trang giới thiệu
  01 trang dịch vụ
  10 trang mô tả nội dung từng dịch vụ
  01 trang liên hệ offline
  Thống kê

Giành cho khách hàng mới: Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website mang thông tin sở hữu của quý khách. Gói này chúng tôi làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>