2-B [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

2-B [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

 • Gói: 2-B
 • Mô tả: Website Tin Tức
 • Nội dung gói:
  Các danh mục tin
  Tin mới nhất
  Tin hot nhất
  Gợi ý tin liên quan
  Tìm kiếm tin
  Danh mục từ khóa
  Danh mục theo ngày tháng
  Bình luận tin
  Thống kê
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng đã có sẳn: Hosting + Domain. Gói này chúng tôi chỉ thiết kế giao diện website và gửi dữ liệu cho quý khách tự cấu hình./

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào. Đã bao gồm phí giao file code.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>