2-D [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

2-D [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

 • Gói: 2-D
 • Mô tả: Website Tour Du Lịch
 • Nội dung gói:
  Giới thiệu
  Danh sách lịch trình, sự kiện
  Đặt tour, vé, phòng,…
  Tìm kiếm
  Các bản tin
  Album ảnh
  Thăm dò ý kiến
  Hỗ trợ online
  Thống kê
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng đã có sẳn: Hosting + Domain. Gói này chúng tôi chỉ thiết kế giao diện website và gửi dữ liệu cho quý khách tự cấu hình./

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào. Đã bao gồm phí giao file code.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>