2-F [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

2-F [CHỈ THIẾT KẾ TRANG WEB]

 • Gói: 2-F
 • Mô tả: Website diễn đàn trao đổi
 • Nội dung gói:
  Giới thiệu diễn đàn
  Phần giành cho BQT
  Phần giành cho Member
  Phân loại thành viên
  Phân loại chuyên mục
  Profile thành viên
  Xếp hạng thành viên
  Soạn thảo nội dung giống word
  Tìm kiếm
  Hỗ trợ
  Nội quy diễn đàn
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Thống kê
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng đã có sẳn: Hosting + Domain. Gói này chúng tôi chỉ thiết kế giao diện website và gửi dữ liệu cho quý khách tự cấu hình./

Lưu ý: Không bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Chúng tôi chỉ nhập những thứ cần thiết, còn lại quý khách tự chủ động nhập vào. Đã bao gồm phí giao file code.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>