3-A [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

3-A [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

 • Gói: 3-A
 • Mô tả: Website Bán Hàng
 • Nội dung gói:
  Danh sách sản phẩm
  Phân loại sản phẩm
  Chi tiết từng sản phẩm
  Bình luận sản phẩm
  Đánh giá sản phẩm
  Tìm kiếm sản phẩm
  Đặt hàng
  Giỏ hàng
  Thanh toán
  Tin tức thông báo
  Thống kê
  Xem đơn hàng (Admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới, Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website + Hình ảnh + Bài viết Demo + Nội dung Web đầy đủ. Gói này chúng tôi sẽ thiết kế và cấu hình cho quý khách trọn gói. Làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Quý khách chỉ cần gửi logo và các hình ảnh thương hiệu quảng bá của quý khách cho chúng tôi. Còn lại chúng tôi sẽ phục vụ tất cả cho quý khách.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>