3-B [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

3-B [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

 • Gói: 3-B
 • Mô tả: Website Tin Tức
 • Nội dung gói:
  Các danh mục tin
  Tin mới nhất
  Tin hot nhất
  Gợi ý tin liên quan
  Tìm kiếm tin
  Danh mục từ khóa
  Danh mục theo ngày tháng
  Bình luận tin
  Thống kê
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới, Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website + Hình ảnh + Bài viết Demo + Nội dung Web đầy đủ. Gói này chúng tôi sẽ thiết kế và cấu hình cho quý khách trọn gói. Làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Quý khách chỉ cần gửi logo và các hình ảnh thương hiệu quảng bá của quý khách cho chúng tôi. Còn lại chúng tôi sẽ phục vụ tất cả cho quý khách.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>