3-F [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

3-F [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

 • Gói: 3-F
 • Mô tả: Website diễn đàn trao đổi
 • Nội dung gói:
  Giới thiệu diễn đàn
  Phần giành cho BQT
  Phần giành cho Member
  Phân loại thành viên
  Phân loại chuyên mục
  Profile thành viên
  Xếp hạng thành viên
  Soạn thảo nội dung giống word
  Tìm kiếm
  Hỗ trợ
  Nội quy diễn đàn
  Tùy đặt quảng cáo (admin)
  Thống kê
  Liên hệ online

Giành cho khách hàng mới, Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website + Hình ảnh + Bài viết Demo + Nội dung Web đầy đủ. Gói này chúng tôi sẽ thiết kế và cấu hình cho quý khách trọn gói. Làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Quý khách chỉ cần gửi logo và các hình ảnh thương hiệu quảng bá của quý khách cho chúng tôi. Còn lại chúng tôi sẽ phục vụ tất cả cho quý khách.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>