3-G [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

3-G [THIẾT KẾ TRANG WEB TRỌN GÓI]

 • Gói: 3-G
 • Mô tả: Website Tĩnh Đơn Giản
 • Nội dung gói:
  01 trang chủ
  01 trang giới thiệu
  01 trang dịch vụ
  10 trang mô tả nội dung từng dịch vụ
  01 trang liên hệ offline
  Thống kê

Giành cho khách hàng mới, Compo bao gồm: 1 Domain + 1 Hosting + 1 Website + Hình ảnh + Bài viết Demo + Nội dung Web đầy đủ. Gói này chúng tôi sẽ thiết kế và cấu hình cho quý khách trọn gói. Làm tất cả cho bạn để làm sao trang web có thể hoạt động được sau khi hoàn tất. /

Lưu ý: Bao gồm hình ảnh, logo, dữ liệu nội dung web, bài viết mẫu. Quý khách chỉ cần gửi logo và các hình ảnh thương hiệu quảng bá của quý khách cho chúng tôi. Còn lại chúng tôi sẽ phục vụ tất cả cho quý khách.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>