Them-10 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-10 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-10
  • Mô tả: Edit website
  • Nội dung gói: Fix lỗi, Chỉnh sửa, Tùy chỉnh lại một số phần trong website của quý khách (website đã có sẳn) tùy theo yêu cầu

Giành cho các trang web cần được chỉnh sửa lại một số nội dung cố định, các bố cục của web, hay màu sắc, giao diện,…

Giá gói cho một web giao động trong khoảng từ 200,000 VNĐ 5,000,000. Tùy theo nội dung bạn cần chỉnh sửa, yêu cầu mà giá gói có thể khác nhau. Về cơ bản, thấp nhất là 200,000 VNĐ và cao nhất là 5,000,000 VNĐ nếu làm lại toàn bộ trang web từ A-Z.