Them-3 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-3 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-3
  • Mô tả: Thêm công cụ xem tỷ giá/Dự báo thời tiết
  • Nội dung gói: Công cụ cập nhật dữ liệu mới mỗi 24h

Giành cho những trang web nào cần công cụ Dự báo thời tiết + Xem tỉ giá + Xem giá vàng. Công cụ tự động cập nhật mỗi 24h.

Them-3 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Các ảnh tham khảo:

(Xem thời tiết ở các khu vực – Có thể chọn mặc định hiển thị 1 khu vực bạn muốn)

(Xem giá vàng SJC online)

(Xem tỷ giá online)