Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-4
  • Mô tả: Thêm chức năng thanh toán quốc tế online
  • Nội dung gói: Giao dịch trung gian trực tiếp cho các web thương mại

Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Gói này giành cho những trang web thương mại điện tử hoặc bán hàng online chưa có chức năng thanh toán trực tuyến. Một số thanh toán trực tuyến được sử dụng rộng rãi như: Thẻ Visa, Master, Paypal, Bảo Kim,… hoặc các thẻ ATM nội địa có sử dụng Internet Banking.

Với tính năng này, khách hàng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến ngay lập tức, việc còn lại bạn chỉ xác nhận và giao hàng hoặc cung cấp file mà khách hàng đã mua.

Lưu ý: Đối với hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ (Thẻ Quốc tế và Thẻ Nội địa), trang web của bạn cần phải đăng ký lên bộ công thương để được cấp phép sử dụng tính năng này.
Còn việc thanh toán qua các trang trung gian như: Paypal, Bảo Kim,… Có thể không cần đăng ký, nhưng phải thông báo cho khách hàng cần chú ý một số thông tin về giao dịch qua trung gian an toàn.

Giá gói tích hợp tính năng thanh toán quốc tế online là 500,000 VNĐ/Gói.

Một số ảnh tham khảo:

Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Thanh toán online bằng thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Master, Debit)

Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Thanh toán online qua trung gian: Paypal.
Paypal đã hỗ trợ tích hợp các thẻ như Master, Visa, American, Discover)

Them-4 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM nội địa)