Them-5 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-5 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-5
  • Mô tả: Thêm chức năng đăng ký nhận bản tin mới
  • Nội dung gói: Tự động gửi email cho khách (đã đăng ký nhận bản tin vào form mẫu) khi có tin mới trên web

Giành cho những trang web tin tức, blog, hoặc cần tính năng gửi thông báo đến email những người đã đăng ký nhận bản tin trên web của bạn.

Lưu ý:

+ Hosting lưu trữ trang web của bạn phải hỗ trợ gửi email (Nếu hosting bị chăn cổng gửi email, hệ thống sẽ không gửi được email)

+ Nếu số lượng email cần thông báo lớn, có thể làm web của bạn bị chậm

Giá gói cho tính năng này là 250,000 VNĐ/Gói.

Một số ảnh tham khảo:

Them-5 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Mẫu 1)

Them-5 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Mẫu 2)

Them-5 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

(Mẫu 3)