Them-6 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-6 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-6
  • Mô tả: Thêm chức năng ẩn liên kết cho khách
  • Nội dung gói: Ẩn các liên kết tải về nếu khách chưa đăng nhập/đăng ký

Tính năng này khá hay cho những trang web, diễn đàn cần ẩn liên kết nào đó nhằm yêu cầu người dùng phải tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập thành viên để có thể xem được liên kết đó.

Giá gói tự động ẩn liên kết đối với khách là 300,000 VNĐ/Gói.

Một số hình ảnh minh hoạ:

(Hình 1)

(Hình 2)