Them-7 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

Them-7 [GÓI THIẾT KẾ CỘNG THÊM CHO WEB]

  • Gói: Them-7
  • Mô tả: Thuê người cập nhật sản phẩm mới
  • Nội dung gói: Cập nhật mỗi 01 sản phẩm mới lên web (Hình ảnh + Mô tả)

Bạn rất bận rộn cho công việc kinh doanh của mình, và bạn đang cần người cập nhật sản phẩm cho bạn. Đây là gói được nhiều cửa hàng kinh doanh online chọn nhất. Giá gói hợp lý, được tính theo số lượng sản phẩm.

Giá gói cập nhật cho mỗi một sản phẩm là 6,000 VNĐ/Sản phẩm.

Một số ảnh minh hoạ cho việc cập nhật sản phẩm:

(Minh hoạ về sản phẩm tin học)

(Mỗi 1 sản phẩm được cập nhật)