Temp-6 [MUA WEBSITE CÀI SẲN]

Temp-6 [MUA WEBSITE CÀI SẲN]

  • Gói: Temp-6
  • Mô tả: Website diễn đàn trao đổi
  • Nội dung gói: Xem template

Giành cho khách hàng mới: website có sẳn theo mẫu ở trang trưng bày. Gói này chưa bao gồm Hosting + Domain. /

Lưu ý: Là website cài sẳn theo mẫu, nên tất cả dữ liệu đều là bài viết mẫu. Full quyền quản lý và chúng tôi sẽ không can thiệp vào, quý khách tự do chỉnh sửa trang web theo ý. Gói này chỉ cung cấp cho quý khách hàng đăng ký tên miền và hosting của chúng tôi.

Một số mẫu tham khảo: (Chúng tôi sẽ cập nhật thêm một số mẫu khác)

Nhấn vào liên kết để xem trang web mẫu

+ Mẫu 1: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 2: <Đang cập nhật>

+ Mẫu 3: <Đang cập nhật>